Tags: แขนขาอ่อนแรง
04-01
ถ้าท่านมีอาการ (ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ให้สังเกตดูทันทีว่าป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่) 1.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรืออ่อนแรงทั้งสองข้าง 2.พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ 3.ตามองภาพไม่ชัดเจน, เกิดภาพซ้อน 4.เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ 5.ซึมลง หมดสติ 6.ปวดศรีษะ
บทความสุขภาพ
11-08-2016

44