รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 1, 2021

ดูแลสุขภาพสำหรับคนทำงานเป็นกะ

การทำงานเข้ากะ (เวร) เป็นลักษณะงานที่พบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น งานบริการทางการแพทย์...

June 26, 2018

ผลกระทบต่อสุขภาพ การทำงานเป็นกะ (Shift Work)

Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เรื่องการกิน การนอนไม่เป็นเวลา...

May 23, 2018

Shift Work ผลกระทบต่อสุขภาพจากทำงานเป็นกะ

Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ ส่งผลเสียต่อสุขภาพในเรื่องของการกินไม่เป็นเวลา นอนไม่เป็นเวลา...

February 7, 2018

พยาบาลอันตรายจากการทำงานเป็นกะ | work with a healthy life (1/3)

ติดตามรายการ work with a healthy life ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา16.30 – 17.00 น....

February 7, 2018

พยาบาลอันตรายจากการทำงานเป็นกะ | work with a healthy life (3/3)

ติดตามรายการ work with a healthy life ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา16.30 – 17.00 น....