รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
April 28, 2021

โรคตับแข็งไม่ใช่แค่ดื่มสุรา

โรคตับแข็งคืออะไร ? โรคตับแข็งเป็นภาวะของโรคตับเรื้อรังขั้นสุดท้าย...