ฮีทสโตรก...อากาศร้อนจัด ฆ่าคนได้ | RAMA Channel

แดดร้อนอย่างนี้ ถึงตายได้เลยนะ ! ภาวะลมแดดหรือภาวะฮีทสโตรก เกิดจากความร้อนที่สูงมากเกินไป อย่างเช่นตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน บอกเลยว่าร้อนแทบจะเป็นลมกันเลย 

แต่ภาวะแบบนี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยอะไร ไปดูคลิปนี้ได้เลย

ข้อมูลโดย . นพ.กานต์ สุทธาพานิช ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล