หน้าฝนควรรู้ วิธีรับมือโดนตะขาบกัด ! | RAMA Channel

หน้าฝนแบบนี้ตะขาบอาจเข้ามาหลบในบ้านหรือที่พักของเราได้ เนื่องจากตะขาบเป็นสัตว์ที่มีพิษเมื่อเราถูกกัด ทำให้คนที่โดนกัดปวดที่บริเวณแผล แต่ถ้าแพ้พิษของตะขาบ ผู้ป่วยจะมีอาการบวมที่ใบหน้า หรือตามร่างกาย มีผื่นขึ้น มีการหายใจลำบาก หรือหายใจไม่ออกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

หากโดนตะขาบกัดแล้วให้ปฐมพยาบาลเบื่องต้น และโทรสายด่วน 1669 เพื่อให้รถกู้ชีพมาดูแลต่อไป

ข้อมูลโดย รศ. พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล