รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

วิธีป้องกันเชื้อ Covid-19, ไขมันในเลือดสูงเสี่ยงต่อโรคหัวใจ พบหมอรามาฯ – 26/04/64 | by RAMA Channel

คุยข่าวเมาท์กับหมอ

ปศุสัตว์ เตือนกินไข่จุ๊บเผยเชื้อที่เปลือกทำถึงขั้นเข้า รพ.  

ระวัง! โรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดด

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

RAMA Health Talk

ตอน : ไขมันในเลือดสูงอาจเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

แขกรับเชิญ : รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามชมรายการ พบหมอรามาฯ ช่วงคุยข่าวเมาท์กับหมอ อัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ

และ ช่วง “Rama Health Talk” เรื่องราวสุขภาพที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 . ได้ที่ช่อง True Visions 42 / 11 NBT CENTRAL / Dr.TV ดาวเทียม PSI ช่อง 272