รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

รู้จักกับ Text Neck Syndrome, อาหารที่สร้างระบบภูมิคุ้มกัน พบหมอรามาฯ – 20/07/64 | by RAMA Channel

คุยข่าวเมาท์กับหมอ

ขนลุก! เจอสิ่งแปลกปลอมในไข่กุ้ง

เด็กหญิง 9 ขวบ ช่วยปู่ตั้งเครื่องสูบน้ำจมน้ำดับ

เล่นมือถือมากไป ระวัง! Text Neck Syndrome

RAMA Health Talk

ตอน : การเลือกกินอาหารช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้

แขกรับเชิญ : ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามชมรายการ พบหมอรามาฯ ช่วงคุยข่าวเมาท์กับหมอ อัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ

และ ช่วง “Rama Health Talk” เรื่องราวสุขภาพที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 . ได้ที่ช่อง True Visions 42 / 11 NBT CENTRAL / Dr.TV ดาวเทียม PSI ช่อง 272