รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & การผ่าตัด ลัดคิวหมอ – 24/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & การผ่าตัด 

พิธีกรหลัก : . พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล