รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคทั่วไป โรคของผู้หญิง 24/2/64 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคทั่วไป โรคของผู้หญิง

พิธีกรหลัก :

. นพ.สิระ กอไพศาล 

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

หมอรับเชิญ :

ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 . และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application