รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Hope EP.17 มะเร็งปอด 1 ฉันจะมีชีวิตที่ดี

โรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่ มักไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น กว่าจะรู้ตัวก็อาการรุนแรงขึ้นจนจะถึงระยะสุดท้ายแล้ว สาเหตุหรือสัญญาณของโรคนี้คืออะไร มาหาคำตอบกันใน Hope มะเร็งปอด 1 ฉันจะมีชีวิตที่ดี