19-01
หน้าแรก
"ใช้เจลหล่อลื่น" ลดโอกาสการตั้งครรภ์จริงหรือไม่?
"ใช้เจลหล่อลื่น" ลดโอกาสการตั้งครรภ์จริงหรือไม่?

ตามหลักฐานทางการแพทย์พบว่า เจลหล่อลื่นที่ใช้กันตามท้องตลาดส่วนมากจะมีสารที่เป็นพิษต่อตัวอสุจิและเจลหล่อลื่นยังขัดขวางการทำงานของเมือกในช่องคลอดทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ในการที่จะช่วยนำอสุจิไปผสมกับเซลส์ไข่ของผู้หญิง

นอกจากนี้เจลหล่อลื่นยังทำให้อสุจิเคลื่อนตัวได้ช้าและทำให้อสุจิส่วนมากตายอยู่ที่ปากช่องคลอดอีกด้วย แต่ก็พบว่ามีเจลหล่อลื่นบางยี่ห้อที่ไม่เป็นอันตรายต่ออสุจิ แถมทำให้การเคลื่อนไหวของอสุจิดีขึ้น

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อดังของต่างประเทศมีข้อมูลสนับสนุนว่า การใช้เจลหล่อลื่นลดการเคลื่อนที่ของอสุจิอย่างชัดเจน โดยเฉพาะส่วนหัวของตัวอสุจิ ที่ปกติแล้วจะเป็นส่วนแรกที่ต้องใช้เจาะเพื่อไปผสมกับเซลส์ไข่ บางงานวิจัยพบว่าเจลหล่อลื่นมีผลต่อการสร้างดีเอ็นเอของตัวอสุจิผิดปกติไป

เพราะฉะนั้นสรุปแล้วข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าเจลหล่อลื่นที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดมีทั้งที่มีผลและไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิ ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลของเจลหล่อลื่นก่อนการใช้งานจะดีที่สุด

 

ข้อมูลจาก
พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama” ใช้เจลหล่อลื่น ลดโอกาสการตั้งครรภ์จริงหรือไม่?