ใช้ตู้และหลอด UVC ระวังอันตรายต่อผิวหนัง

UVC อันตรายต่อผิวหนัง UVC อันตรายต่อดวงตา

 
อาการถอนสุรา

การดื่มสุราเป็นประจำในปริมาณมากแล้วหยุดหรือลดปริมาณอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดอาการลงแดงจนอาจเสียชีวิตได้...

 
9 วิธีดูแลกายและใจรับมือ COVID-19

ตามแนวทางการบำบัดโดยการยอมรับและการให้สัญญา (Acceptance & Commitment Therapy: ACT)

 
10 จุดสะสม COVID-19

ธนบัตร และเหรียญ ที่จับประตูหรือลูกบิดประตู โต๊ะทำงาน โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ราวบันไดเลื่อน...

 
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน สะอาดง่าย ห่างไกล COVID-19

ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างน้อย 2...

 
COVID-19 กักอย่างไร ไม่ติดต่อ?

ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ใครที่ควรกักตัว วิธีกักตัวที่ถูกต้อง

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
- ใครที่ควรกักตัว 14 วัน - ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง - ผู้ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-1...
 
ความเหมือนและความแตกต่าง COVID-19 กับ ไข้หวัดใหญ่

เป็นการติดเชื้อของระบบการหายใจ มีอาการแสดงคล้ายกันตั้งแต่ไม่อาการ อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงมากจนเส...

 
วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

กรณีมีคนในบ้านป่วยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 
7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

การเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือ...

 
ระยะการระบาดของ COVID-19

ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย อยู่ในระยะที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ได้เตรียมม...

 
แคลเซียมในแต่ละวัน ปริมาณในแต่ละวัย

แคลเซียมมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก หารได้รับไม่เพียงพออาจเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักง่าย หรือกระดูก...