นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมต้องใส่แมสก์

เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อลดการรับเชื้อทางจมูกและปาก

 
โรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียหรือไข้ป่า เกิดจากยุงก้นปล่องตัวเมียที่มีเชื้อพลาสโมเดียมกัด เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะไ...

 
ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

อย่าออกจากบ้าน งดไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน และอย่าให้ใครมาเยี่ยม ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมต...

 
วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อรุนแรงและการเสียชีวิต

 
หมอนรองกระดูกเคลื่อน อันตรายที่ควรระวัง

เมื่อหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพหรือได้รับอุบัติเหตุ เปลือกหุ้มจะฉีกขาด หมอนรองกระดูกส่วนในจะปลิ้นอ...

 
วัณโรคปอด รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคปอดเป็นโรคติดต่อทางการหายใจ

 
เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายได้หรือไม่?

สามารถออกกำลังกายเบา ๆ ได้

 
ลดแป้งแล้วน้ำหนักลดจริงหรือไม่?

จริงในระยะสั้น เพราะ...

 
อ่านฉลากโภชนาการ อย่างไรให้ถูกต้อง

1. ฉลากโภชนาการแสดงข้อมูลสารอาหารและพลังงานต่อ 1 หน่วยบริโภค 2. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily...

 
พฤติกรรมเสี่ยงโรคตาแห้ง

ปัจจัยเสี่ยง อายุ 65 ปีขึ้นไป เพศหญิง ใช้สายตาจ้องอุปกรณ์ดิจิทัล โรคประจำตัว