ขอแสดงความยิน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร ตรีพงษ์กรุณา