พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” พ.ศ. 2563
 
 
     รศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563