พิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน พ.ศ. 2563

พิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน พ.ศ. 2563
 
    รศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์ ร่วมพิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563