สภาอาจารย์รามาธบดีมอบเงินช่วยเหลือกองทุนมุฑิตาจิตต์แก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

 
สภาอาจารย์รามาธิบดีมอบเงินช่วยเหลือกองทุนมุฑิตาจิตต์แก่บุคลากร
     สภาอาจารย์รามาธิบดีมอบเงินกองทุนมุฑิตาจิตต์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ. นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ อดีตประธานสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่ 23 รวมมอบเงินในครั้งนี้ด้วย