สภาอาจารย์รามาธิบดี มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 10 ทุน

 

สภาอาจารย์รามาธิบดี มอบเงินบริจาคกองทุนมุฑิตาจิตต์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จำนวน 10 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมส่งมอบทุนในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 418  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี