ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

    สภาอาจารย์รามาธิบดี ได้เชิญชวนบุคลากรชาวรามาธิบดี ทุก ๆ ท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยท่านคณบดีได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ คณะแพทยศาตร์ศิริรราชพยาบาล ในวันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2553 เวลา 12.45 น.