การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "Happy" drug makes doctors cry

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 "Happy" drug makes doctors cry 

โดย อาจารย์แพทย์หญิงเกษศิรินทร์ พุฒิโชติ

หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)