ภาพกิจกรรม Research Camp 2017 # I

Research Camp 2017 # I
 
สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 
     งานบริหารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Camp 2017 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่างๆ และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก      
     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี