ภาพกิจกรรม Dean's PARTIEs & Science Fair 2020

 

สามารถดูภาพกิจกรรมและการถ่ายทอดสดย้อนหลังทั้งหมด 

     โครงการต้นกล้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยกับการเรียนรู้วิชาชีพแพทย์ ในช่วง TED TALK ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โปสเตอร์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ

 Inspiration of Research