การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้และวางแผนการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการเข้าเรียนผ่าน KM masterclass

1. เข้าเว็บ KM masterclass และ Login ด้วยเมล์มหิดล ( MU Account ) https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/login

2. ค้นหาหัวข้อในช่อง Search โดยค้นหาคำว่า " การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้และการวางแผนการจัดการศึกษา"