ตารางสอบ / ขอเจ้าหน้าที่ช่วยคุมสอบ

:: ข้อมูลวันสอบ ปีการศึกษา 2566 ::

* กรณีต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยคุมสอบ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการสอบอย่างน้อย 5 วันทำการ
ต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยคุมสอบ คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ตรวจสอบผลการแจ้งความประสงค์ขอเจ้าหน้าที่ช่วยคุมสอบ