ระหว่างวันเสาร์-จันทร์ที่ 2-4 พ.ค. วันพุธที่ 6 พ.ค. และวันเสาร์-จันทร์ที่ 9-11 พ.ค. 2563

ระหว่างวันเสาร์-จันทร์ที่ 4-6 เม.ย. และ วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 10-12 เม.ย. 2563

ระหว่างวันเสาร์-จันทร์ที่ 8-10 ก.พ. และ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2563

ระหว่างวันศุกร์-อังคารที่ 27-31 ธ.ค. 2562 และ วันพุธที่ 1 ม.ค. 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. วันอังคารที่ 10 ธ.ค. และวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค. 2562

Pages

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.