ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 และ วันพฤหัสบดี-จันทร์ที่ 13-17 เมษายน 2566

 

ในวันศุกร์-จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

 

ในวันเสาร์-จันทร์ที่ 22-24 ตุลาคม 2565

 

ในวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 12-14 สิงหาคม 2565

 

ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม และวันศุกร์-จันทร์ที่ 13-16 พฤษภาคม 2565

 

ในวันอังคาร-อาทิตย์ที่ 12-17 เมษายน 2565

Pages

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.