เปิด-ปิดบริการ เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ (การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29)

เปิด-ปิดบริการ เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ (การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29)