ทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการภายใต้ ASEAN University Network (AUN) โครงการ ASEAN Credit Transfer System (ACTS) ประจำปี ๒๕๖๖

Mahidol University Scholarship for Academic Exchange Program under AUN-ACTS 2023
(ASEAN University Network-ASEAN Credit Transfer System)

ทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการภายใต้ ASEAN University Network (AUN) โครงการ ASEAN Credit Transfer System (ACTS) ประจำปี ๒๕๖๖