งานประชุมออนไลน์ Monash University ประเทศออสเตรเรีย

งานประชุมออนไลน์ Monash University ประเทศออสเตรเรีย

จัดประชุมในหัวข้อ

"ASEAN Symposium 2021 : Re-imageing post COVID education in the ASEAN region"

ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2564 ระหว่าเวลา 15.00 - 16.30น. 

สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียกเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ 

https://www.monash.edu/asean-symposium