บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)


📢📢 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)

▶️ ระดับปริญญาโท
▶️ ระดับปริญญาเอก
▶️ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
▶️ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
🇹🇭 🇬🇧 ทั้งหลักสูตรไทย – หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) มากกว่า 200 หลักสูตร
 
🗓️ เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
💻 สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/
🔎 ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ: https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานรับนักศึกษา
☎️ โทร. 0-2441-4125 ต่อ 110-115
✅ ติดต่องานรับนักศึกษา LINE ID : @160ohrzm หรือ https://lin.ee/etdXzR4
📩 Email: gradthai@mahidol.ac.th