อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม MATLAB & Simulink ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 หลักสูตร R2024a MATLAB Fundamental

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม MATLAB & Simulink ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
หลักสูตร R2024a MATLAB Fundamental

 

https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=8kUVZVewADZ

 

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม MATLAB & Simulink 

รุ่นที่ 1 หลักสูตร R2024a MATLAB Fundamental 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์

 • การใช้งาน MATLAB ขั้นพื้นฐาน **ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าอบรมได้**

รูปแบบการอบรม

 • แบบ Onsite Training ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ระยะเวลา

 • เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีความสนใจในการใช้โปรแกรม MATLAB
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้นได้
 • เฉพาะรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ผู้ไม่มีพื้นฐาน MATLAB สามารถเข้าอบรมได้
 • สามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร

 

หัวข้อการอบรม

 • บรรยายเนื้อหา R2024a What’s New in MATLAB and MATLAB Fundamentals
 • ตัวอย่างการใช้งาน MATLAB ในด้านต่างๆ
 • แนะนาการเข้าใช้งานและสร้าง Account MathWorks
 • สอนใช้งานโดย Online Training สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน MATLAB โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

การเตรียมตัวก่อนอบรม
(กรณีผู้เข้าอบรมต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการอบรม)
กรณีผู้เข้าอบรมต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการอบรม จะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

 • ตรวจสอบ Compatibility and System Requirements ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้รองรับการใช้งานโปรแกรม MATLAB ดังนี้
 • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 10, 11
 • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Macintosh รองรับ macOS 11, 12, 13 ขึ้นไป
 • สามารถดูข้อกำหนดของโปรแกรมเพิ่มเติมที่ URL : https://www.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirement...
 • ติดตั้งโปรแกรม MATLAB ให้เรียบร้อยก่อนเข้าอบรม โดยดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมได้ที่ ระบบ Software Download Center (เฉพาะภายในเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น) URL : https://softwaredownload.mahidol.ac.th