ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วิจัย และวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยมหิดลขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
วิจัย และวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยสามารถศึกษารายละเอียด พร้อมดาว์นโหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์  
http://op.mahidol.ac.th/ir/mu-scholarships/