แจ้งการจัดการจราจรในวันซ้อมและรับจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2563-2564

แจ้งการจัดการจราจรในวันซ้อมและรับจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล  2563-2564

ในวันที่ 12,14,22,24 ตุลาคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกายภาพ และสิ่งแวดล้อมขอแจ้งการบริหารจัดการจราจร ทั้ง 4 วันดังนี้

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.เปิดให้บริการประตู 3 ขาเข้าและขาออก, ประตู 4 (ขาออกอย่างเดียว)
2.ปิดให้บริการประตู 1 / ประตู 2 / ประตู 4 (ขาเข้า) / ประตู 5 และประตู 6
3.จุดรับส่งบัณฑิต ด้านนอกมหาวิทยาลัย ได้ที่ ประตูคณะพยาบาลศาสตร์  ประตู 4  / ประตู 5 และประตู 6
4.บัตรที่สามารถเข้าออกได้ประกอบด้วย สติ๊กเกอร์สีน้ำเงิน/บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้า-ออก
ที่ออกโดยเลขานุการสำหรับคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร และบัตรฌแพาะกิจที่งานจารจรฯ ออกให้

 

ปีการศึกษา 2563 วันซ้อมใหญ่ : 12 ตุลาคม 2565 / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร : 14 ตุลาคม 2565

ปีการศึกษา 2564 วันซ้อมใหญ่ : 22 ตุลาคม 2565 / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร : 24 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตเฉพาะบัณฑิตและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เดินเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ทาง ประตู 4, ประตู 5, ประตู 6 และ ประตูคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับบัณฑิต จอดรถได้ที่ ถนนอุทยาน ฟรี โดยจะมีรถบัสบริการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา *** ไม่อนุญาตให้รถส่งของ ธุรกิจเอกชน และธุรกิจออนไลน์ เข้าพื้นที่ในวันดังกล่าว

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://egraduation.mahidol.ac.th
- We Mahidol Application