อ. นพ. นรินทร์ อจละนันท์
ผศ. นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์
หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารฯ
 
 
 
 
 
  เกี่ยวกับเรา

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Minitheater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาค...

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคา...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ