เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

“มหิดลวิชาการ2015 - Mahidol open House”

 
         มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ2015 - Mahidol open House” ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก