ประชุมวิชาการ

 
ThaiSim 2014

ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมการบริหารจัดกา...

 
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่

บุคลากรบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่...

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

 

 
ER - Interhospital Conference

ER - Interhospital Conference วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1

 เหนือกว่าความเร็วคือ คุณภาพและความปลอดภัย  ระหว่างวันที่ 21-23 พศจิกายน 2555 ณ โรงแรมปริ้นซ...

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ครั้งที่ 2...