ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
บริการสื่อการศึกษาต่อเนื่อง
วีดิทัศน์ แอนิเมชัน สื่อสร้างสรรค์ทางการแพทย์
  บริการของเรา
เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สหสาขาทางการแพทย์ การประชุมทางไกลทางการแพทย์
วิดีทัศน์และแอนิเมชันทางการแพทย์ ออกแบบสื่อสร้างสรรค์

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานการศึกษาต่อเนื่อง

 
การอบรมการใช้งานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ CME

ขอเชิญผู้ประสานงาน รับผิดชอบการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของภาควิชา หน่วยงาน และสถาบันสมทบของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

 

Taking the lead on innovation and the Future of Medicine

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขาทางการแพทย์ เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแพทย์สภา เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม เข้าสู่เว็บไซต์งานบริการวิชาการ เข้าสู่เว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา