เรื่องเล่าเร้าพลัง

alt
ฅ ต้นแบบของฅนทำงาน
ผู้นำเสนอ : นางสาวกฤติวรรณ รอบคอบ
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
เสริมสร้างพลังกาย สร้างสรรค์พลังงาน
ผู้นำเสนอ : นางสาวฐิติชญาณ์ ดำริห์
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
กุญแจใจ
ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษกร จักขุจันทร
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
เราคือผู้อยู่เบื้องหลัง (ผู้ปิดทองหลังพระ)
ผู้นำเสนอ : นายพึ่งกิจ กล่อมวัฒนา
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
สุขที่ได้รับในรั้วรามาธิบดี
ผู้นำเสนอ : นางอรวรรณ สิทธิพล
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
ซิปล็อคเซฟชีวิต
ผู้นำเสนอ : นายอาวุธ นีละกาญจน์
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
เราทุกคนคือมืออาชีพ
ผู้นำเสนอ : นายพิศุทธิ์ บุญทรง
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
หยาดเหงื่อบนทางวิ่ง สู่ทุกสิ่งในการทำงาน
ผู้นำเสนอ : นายพิศุทธิ์ บุญทรง
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
ดวงตาของแม่
ผู้นำเสนอ : นางสาวกฤติวรรณ รอบคอบ
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
เปลี่ยนชีวิต มุมมองใหม่
ผู้นำเสนอ : นางสาวฐิติชญาณ์ ดำริห์
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
สงกรานต์ สรงใจ
ผู้นำเสนอ : นางอรวรรณ สิทธิพล
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ