ผลงาน CQI

alt
โรงละครหุ่นมือ "สื่อส่งเสริมการแปรงฟันที่ถูกวิธีสำหรับเด็กปฐมวัย"
ผู้นำเสนอ : นางจารุวรรณ ลีลาภรณ์
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
ระบบการเรียนการสอนและประชุมทางไกล Teleconference เพื่อการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
ผู้นำเสนอ : นายพิศุทธิ์ บุญทรง
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
โปรแกรมจองใช้ระบบการประชุมทางไกล Teleconference online
ผู้นำเสนอ : นายพิศุทธิ์ บุญทรง
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ
 
alt
โครงการพัฒนาระบบแนะนำการใช้ยาในผู้สูงอายุบน Smart phone
ผู้นำเสนอ : นายปาริทรรศ์ ดาเดช
โปสเตอร์ : เอกสารแนบ