ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
Rama
การผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์และสหสาขาทางการแพทย์

  บริการของเรา
เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สหสาขาทางการแพทย์ การประชุมทางไกลทางการแพทย์
วิดีทัศน์และแอนิเมชันทางการแพทย์ ออกแบบสื่อสร้างสรรค์

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานการศึกษาต่อเนื่อง

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขาทางการแพทย์ เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแพทย์สภา เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม เข้าสู่เว็บไซต์งานบริการวิชาการ เข้าสู่เว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา