ประชุมทางไกลทางการแพทย์
ประชุมทางไกลทางการแพทย์
 

Taking the lead on innovation and the Future of Medicine

 

20-21 MARCH 2023 Room 910 ABC 9th floor Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol U...

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.20 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร1)

 

RIAC 2022 Resume of Regular Practice, Triumph and Beyond 5th-6th September

 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อา...

 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา อาจารย์...

 

คู่มือรวบรวมบทความน่ารู้เกี่ยวกับ COVID-19 จาก DramaAddict_Covid_Ebook

 

บทสัมภาษณ์ : ผศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล ที่มา ข้อมูลจากกรมการแพทย์ฯ ฉบับป...

 

แนวปฏิบัติการใช้ Personal Protective Equipments (PPE) กรณีผู้ป่วย confirmed/suspected COVID-19

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

 

เข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เว็บไซต์รามาคลินิกเข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เว็บไซต์รามาคลินิกเข้าสู่เว็บไซต์รามาคลินิกเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องรามาธิบดีเข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องรามาธิบดี