ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

บริการของเรา

            

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

            

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

เปิดให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง 02-201-2257

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

            

แผนที่ตั้งหน่วยงาน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 022012256