การรับมือกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก : อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล และรศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

     อาการของโรคจะขึ้นอยู่กับระยะและตำแหน่งของโรคบางคนอาจไม่แสดงอาการ มีแค่ท้องอืด แน่นท้อง หรือมีความผิดปกติในการขับถ่าย อุจจาระก้อนเล็กลง คลำเจอก้อนที่ท้อง หรือเบื่อาหาร น้ำหนักลดลง การรับมือกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในระยะแรกๆคือการตรวจคัดกรอง ระยะหลังๆจะรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดและรังษีรักษา สำหรับการให้ยาเคมีบำบัด เป็นการรักษาเสริมหลังจากการผ่าตัดจบครบ 6 เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสในการหายขาดให้ได้มากที่สุด ส่วนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ตรงระยะแรกๆอาจจะได้รับการรักษาร่วมกับการฉายแสงก่อนที่จะผ่าตัด อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล