การฉายรังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ : พว.อรวรรณ รัตนสุวรรณ์

     การฉายรังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอจะมีการเตรียมตัว เตรียมใจก่อนการฉายรังสี อาการระหว่างการฉายรังสี หรือแม้กระทั้งการบริหารร่างกายและการดูแลตนเองระหว่างการฉายรังสีอย่างไร สามารถรับชมคลิบวีดีโอนี้กับ พว.อรวรรณ รัตนสุวรรณ์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล