กิจกรรม "สัปดาห์วันมะเร็งโลก" ให้ความรู้ประชาชน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
 
     

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
🗓ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

🌹หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ
- โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง 
- วัคซีนเอชพีวีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
- โรคมะเร็งในเด็ก
- มะเร็งเต้านม กับ BRCA
- โครงการ Cancer Anywhere
- พินัยกรรมชีวิต ลิขิตได้ด้วยตัวเอง&การดูแลระยะท้ายที่บ้าน
- Empowerment ในผู้ป่วยมะเร็ง

🕖เวลา 08.00-12.30 น.
ณ บริเวณโถงพระราชบิดา 
ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture