กิจกรรม "สัปดาห์วันมะเร็งโลก" ให้ความรู้ประชาชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

🌹หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ
- โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง 
- สถานการด้านโรคมะเร็งของไทยและทั่วโลก/มะเร็งที่พบบ่อย/การป้องกัน/การรักษา
- PM 2.5 กับโรคมะเร็งปอด
- การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
- วัคซีนในผู้ป่วยมะเร็ง
- การรักษา Robot ในผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- นวัตกรรมการรักษาด้วยยาให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน

🕖เวลา 08.00-12.00 น.
ณ บริเวณโถงพระราชบิดา 
ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture