ประชุมวิชาการ Multidisciplinary Masterclass on GU Cancers

 

 

คำชี้แจง : สำหรับแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

 • กำหนดการประชุม

 • ค่าลงทะเบียนวันที่ประชุม : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • สถานที่จัดประชุม : ห้องเรียน 810A, 810B  ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

  • วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณพิศมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
                                          ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                          E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
                                          โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
                                          โทรสาร.   02-201-2682