กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ผ่านมา

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี จัดประชุมวิชาการ The 2nd Home Chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop; The Achievement for 2 Years วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี จัดประชุมวิชาการ The 2nd Home Chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop; The Achievement for 2 Yearsวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี โดย ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ให้การต้อนรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 10 ท่าน

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ และ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน” วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดส่งทีมแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล ในโครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน(Home Chemotherapy)วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ถึง 21 สิงหาคม 2558

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เข้าศึกษาดูงานระบบการให้ยาเคมีบำบัด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559