ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Paliative Care) การให้ยาเคมีบำบัด (Home Chemotherapy)และงานด้านวิจัย (Clinical Research Center) ของศูนย์มะเร็ง

     ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี โดย ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ให้การต้อนรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Paliative Care) การให้ยาเคมีบำบัด (Home Chemotherapy)และงานด้านวิจัย (Clinical Research Center) ของศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี