ประชุมวิชาการ 4th Ramathibodi Home Chemotherapy Model Conference (RHCM)

 

 • กำหนดการประชุมวิชาการ

 • วันที่ประชุม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 • ค่าลงทะเบียนวันที่ประชุม : Onsite 1,500 บาท (บุคลากร รพ.รามาธิบดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 • คะแนน CNEU : 8 หน่วย

 • การชำระเงิน : ชื่อบัญชี "ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"
                         
  บัญชีออมทรัพย์ "ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี" เลขที่บัญชี 026-211222-9

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณพิศมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
                                         ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                         E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
                                         โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
                                         โทรสาร.   02-201-2682