ออกกำลังกายด้วยยางยืด

Volume: 
ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2566
Column: 
Rama Exercise
Writer Name: 
นวพร สรรพโสภณ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   สควอท (Squat) เป็นท่าออกกำลังกายที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ  เช่น กล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า 

วิธีปฏิบัติ

• ยืนตรงและแยกเท้าออกจากกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ หรือยืนหันหลังเข้าหาผนังและวางยางยืดออกกำลังกายไว้คั่นไว้ระหว่างหลังช่วงล่างและผนัง

• วางแขนไว้ข้างลำตัวหรือยืดแขนออกไปข้างหน้าเพื่อให้ทรงตัวได้ดีขึ้น

• ยืดอกและตั้งลำตัวให้ตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนส้นเท้า

• ย่อตัวลงช้า ๆ โดยงอหัวเข่าจนอยู่ในท่านั่งบนเก้าอี้หรืองอเข่าให้ได้มุม 90 องศา แต่ไม่งอจนเข่าเลยปลายเท้า จากนั้นย่อลงให้ส่วนต้นขาขนานกับพื้น

• ค้างไว้ในท่าดังกล่าวสักครู่ จากนั้นหายใจออกและยกตัวขึ้นกลับไปยังท่าเริ่มต้นด้วยการออกแรงจากส้นเท้าขึ้นไป

   Leg lunge เป็นท่าออกกำลังกายที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า 

วิธีปฏิบัติ

• ยืนตรง  แยกขากว้างประมาณไหล่

• ก้าวขาไปข้างหน้าพร้อมย่อตัว ต้นขาขนานกับพื้น ตัวตรง

• แล้วยืดตัวขึ้น กลับสู่ท่าเริ่ม (ปฏิบัติสลับข้างกัน)

Sumo Squat ท่าบริหารกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้าและด้านใน รวมทั้งก้นและสะโพก 

วิธีปฏิบัติ

- กางขากว้างกว่าช่วงสะโพก เปิดปลายเท้าเล็กน้อย

- ยืดอกเกร็งท้องพับสะโพก พร้อมย่อลง

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ